Reinhold Lidbom, tapetmålare

Reinhold föddes 1811 i Stockholm. Han var född i en målarfamilj, men fadern avled några månader innan Reinhold föddes. Modern Margareta flyttade senare till Hassela och gifte om sig år 1816 med läsarprästen Jonas Rolin.

I Härnösand var Reinhold gesäll hos tapetfabrikör Per Elis Sidenblad. Denne var tapetmålare med mera.

År 1860 finns Reinhold noterad som tapetmålare och boende i Kvarteret Jernplåten i Klara församling och tillhörande finska församlingen i Stockholm. Han var gift med Gustava Amalia Winge.

NM.0254720 reinhold lidbom

Barndomsvännerna

 

tapettryck sidenbladh

Per Elis Sidenbladh

Per Elis Sidenbladh

Per Elis föddes den 27 maj 1813 på Prästbordet, Arnäs (Y). Faddrar vid dopet var Herr Kronobefallningsmannen Pehr Abraham Fougt och dess fru Ulrika Arnqvist, Herr Ingenieuren Johan El. Fougt och dess fru Maria Söderman.

Elev vid fria konsternas akademi 1834-35 i Stockholm. Därefter verksam som tapetfabrikör i Härnösand, hade lärlingar och gesäller bland andra Målargesällen Reinhold Lidbom född 1811 från Stockholm och lärlingen Johan Widenström född 1814 från Arnäs. På 1840-talet utbildade Per Elis sig till lantmätare.

 Kronolänsman i Anundsjö socken 1850. Bodde på sin gård i Österfannbyn, Anundsjö socken. Fick en guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst.

Tapettryck av Per Elis Sidenbladh

tapettryck sidenbladh